نمایش بر اساس 
 آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 ایین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
شنبه 11 آذر 1391
دانلود فایل پیوست
 نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی
شنبه 20 آذر 1389
دانلود فایل پیوست
 مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 دستور العمل معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌ها
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل تصویب موضوع رساله دانشجویان دکتری تخصصی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
يکشنبه 4 آبان 1393
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه ارتقا مرتبه
يکشنبه 4 آبان 1393
دانلود فایل پیوست
 لزوم کنترل عناوین پایان نامه ها و رساله ها از طریق پایگاه های اطلاعاتی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 رعایت فاصله زمانی ارسال پروپوزال ها
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 اعلام روند تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری در پایان هر نیمسال تحصیلی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه طرحهای برون دانشگاهی
بخشنامه ارتباط با صنعت
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 کارگاههای خارج کشور
يکشنبه 1 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 متمم فرصت مطالعاتی
يکشنبه 1 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه
يکشنبه 11 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی
يکشنبه 1 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 متمم تشویق مقالات
يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اداره موقعیتهای تحقیقاتی
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه طرحهای درون دانشگاهی
بخشنامه های ارتباط با صنعت
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 متمم آئین نامه طرحهای درون دانشگاهی
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
بخشنامه ارتباط با صنعت
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 توافق نامه با انجمنهای علمی
سه شنبه 17 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 ارسال مجلات ISC
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
  بخشنامه حق الزحمه مسئولین مجلات علمی - پژوهشی وزارتین و ISI
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 نمایه نشریات در SID
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISC
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 اساس نامه مجلات علمی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 اولویت های جدید انتشار مجلات علمی دانشگاه
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه انتشار تعیین اعتبار و نظارت بر مجلات دانشگاه آزاد اسلامی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه اخذ رتبه مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ارجاع به مقالات مجله
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ارسال مدارک مجلات برای اخذ رتبه از وزارتین
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه امتیاز پژوهشی مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه امتیاز مقالات در مجلات دانشگاه
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برنامه توسعه کیفی دانشگاه برای مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تشویقی مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه عضویت در هیأت تحریریه مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 پرداخت حق الزحمه مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 پرسشنامه نشریات عمومی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 تبیین وتفکیک وظایف مراجع ذیربط در خصوص انتشار مجلات وکتب علمی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 چگونگی و شرایط تغییر مجلات به دوفصلنامه
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 رتبه مجلات علمی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلات
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 نحوه داوری مقالات مجلات علمی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
شنبه 14 اسفند 1389
دانلود فایل پیوست
 ارائه فرم تاریخ دفاع توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه ها(حوزه معاونت پژوهشی)
سه شنبه 23 فروردين 1390
دانلود فایل پیوست
1 2 3


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.