دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ليست هیئت علمی
جستجو در نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصيلي مرتبه عنوان پست سازمانی فایل رزومه
 1   علیرضا   موسوی زاده   تمام وقت   روابط بین الملل    استادیار   عضوگروه علوم سیاسی وروابط بین الملل    
 2   رمضانعلی   خاوری نژاد   تمام وقت    گیاه شناسی    استاد   عضو و مدیرگروه زیست شناسی شاخه سلولی مولکولی(تحصیل   --- 
 3   کاظم   پریور   تمام وقت   جانورشناسی   استاد   عضو گروه تخصصی زیست شناسی    --- 
 4   ایرج   سهرابی حقدوست   تمام وقت   آسیب شناسی دامی    استاد   رییس دانشکده وم.گ.پاتولوژی وبیماریهای داخلی دام بز   --- 
 5   محسن   ابوالقاسمی   تمام وقت   زبانهای باستان    استاد   م.گ.زبان باستانی (ارشد و دکتری )وسرپرست گروه زبانش   --- 
 6   عبدالحسین   روستائیان   تمام وقت   شیمی    استاد   عضوگروه تخصصی شیمی   --- 
 7   مسعود   زارع   تمام وقت   مهندسی مکانیک    مربی   عضوگروه تخصصی مهندسی مکانیک   --- 
 8   فاطمه   نوشین فرد   تمام وقت   کتابداری واطلاع رسانی    استادیار   عضوگروه کتابداری واطلاع رسانی   --- 
 9   عادل   مقصودپور   تمام وقت   مهندسی مکانیک    مربی   عضوگروه تخصصی مهندسی مکانیک   --- 
 10   شهرام   شاهرودی   تمام وقت   مهندسی مکانیک   مربی   عضوگروه تخصصی مهندسی مکانیک   --- 
 11   حجت اله   نیکبخت   تمام وقت   فیزیولوژی ورزشی    دانشیار   عضو و مدیرگروه تخصصی تربیت بدنی   --- 
 12   کاوش   مجلسی   تمام وقت   شیمی(شیمی-فیزیک)    استاد   عضوگروه تخصصی شیمی   --- 
 13   منصور   وثوقی عابدینی   نیمه وقت   معدن شناسی    دانشیار   عضو گروه زمین شناسی    --- 
 14   ابراهیم   دیباجی   نیمه وقت   فلسفه    استاد   عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب    --- 
 15   مسعود   سلامی   تمام وقت    زبان آلمانی    استادیار   معاون دانشکده زبان ومدیرگروه زبان آلمانی ( ارشد و    --- 
 16   فیروز   حریرچی   تمام وقت   ادبیات عرب    استاد   عضو ومدیرگروه تخصصی ادبیات عرب(ارشد-دکتری)   --- 
 17   سعید   مینایی   نیمه وقت   مهندسی کشاورزی    دانشیار   عضو گروه تخصصی ماشین آلات کشاورزی    --- 
 18   سیدامیراحمد   مظفری   نیمه وقت   تربیت بدنی    دانشیار   عضوگروه تربیت بدنی   --- 
 19   علی محمد   برقعی   تمام وقت   مکانیک ماشینهای کشاورزی    استاد   م.گ.مکانیک ماشینهای کشاورزی(دکتری )ومکانیزاسیون (ا   --- 
 20   محمدعلی   پورمینا   تمام وقت   م.برق-مخابرات    استادیار   عضو و سرپرست آزمایشگاه برق    --- 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.