• ۶ مهر
  حذف و اضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۱۱ مهر
  پایان حذف و اضافه نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۱۲ دی
  پایان کلاس نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۱۴ دی
  برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۲۶ دی
  پایان امتحانات نیمسال اول ۹۹-۹۸

اطلاعیه ها

رشته‌های تحصیلی