• ۴ بهمن
  کارگاه آمادگی آزمون EPT
 • ۱۳ بهمن
  آشنایی با علوم اعصاب شناختی
 • ۲۵ بهمن
  مدیریت زمان
 • ۲۵ بهمن
  آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد